• Bản Tin Vạn Thái

BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN NGHỊ CỦA CƯ DÂN TẠI BLOCK B1, B2, A2 - TOPAZ CITY

Kính gửi quý khách hàng,

Vạn Thái Land kính gửi quý khách hàng báo cáo về các kiến nghị của cư dân tại Block B1, B2, A2 – Topaz City.
Nội dung báo cáo bằng ảnh chụp bên dưới, đính kèm các văn bản được nêu.

Trân trọng.

*Ghi chú: tên dự án chung cư tái định cư Elys Garden là tên cũ của dự án Topaz City.

NỘI DUNG VĂN BẢN BÁO CÁO (4 TRANG)


VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

VB SỐ 1655/PCCC-P2 VỀ VIỆC NGHIỆM THU PCCC BLOCK B1

 

VB SỐ 4788/PCCC-P2 VỀ VIỆC NGHIỆM THU PCCC BLOCK B2


 
VB SỐ 586/PCC-P2 VỀ VIỆC NGHIỆM THU PCCC BLOCK A2
VB 51/GĐ-GĐ1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KHỐI NHÀ B1 – KHU CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ 2,04HA, PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP.HCM
  


VB 26/GĐ-GĐ1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (BLOCK B2)
 
 

 
VB 104/GĐ-GĐ1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (BLOCK A2)