• Tiến Độ XD Topaz Home

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ BLOCK A1 TOPAZ HOME NGÀY 23/05/2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME BLOCK A1 NGÀY 23/05/2017


Vạn Thái Land gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng Block A1 của dự án Topaz Home ngày 23/05/2017.

Hiện tại, Block A1 đang xây dựng sàn tầng 7, tiến độ đang được đảm bảo rất tốt vì thế quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.