• Tiến Độ XD Topaz Home

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ BLOCK B1 DỰ ÁN TOPAZ HOME NGÀY 04.05.2017

Cập nhật tiến độ xây dựng Block B1 dự án Topaz Home ngày 04.05.2017.

Hiện tại, Block B1 đã hoàn thiện xong sàn tầng 3 và dựng cột vách để lên sàn tầng 4.Block B1 xây dựng xong sàn tầng 3, chuẩn bị lên sàn tầng 4BLOCK B1 ngày 04.05.2017
 
Tiến độ tất cả các Block, quý khách vui lòng xem đầy đủ tại link sau: http://www.vanthailand.com.vn/ban-tin/cap-nhat-tien-do-tat-ca-cac-block-du-an-topaz-home-1180.html