• Tiến Độ XD Topaz Elite

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 20/09/2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 20/09/2018


Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018.

Theo đó:

P1A-B hoàn thành sàn 20 đang dựng cột vách thi công sàn 21


 

P2 đang dựng cột vách thi công sàn 09


 

D1A-B đang thi công sàn 02 chuẩn bị thi công sàn 03


 

D2A đang thi công sàn 04


 

D2B đã hoàn thành sàn 02 đang dựng cột vách thi công sàn 03


 

D2C đang thi công sàn 3