• Tiến Độ XD Topaz Home

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Topaz Home 1 Ngày 15/03/2018

Vạn Thái Land xin được gửi đến quý cư dân tiến độ xây dựng tất cả các Block của dự án Topaz Home 1.

Topaz Home 1

 

BLOCK A1 - Đang Hoàn Thiện

 

Topaz Home 1

 

BLOCK A2 - Đang Hoàn Thiện

 

Topaz Home 1

 

BLOCK A3 - Đang Thi Công Sàn 19

 

Topaz Home 1

 

BLOCK A4 - Đang Thi Công Sàn 16

 

Topaz Home 1

 

BLOCK B1 - Đang Thi Công Sàn 17

 

Topaz Home 1

 

BLOCK B2 - Đang Hoàn Thiện

 

Topaz Home 1

 

BLOCK C1 - Đang Thi Công Sàn 20

 

Topaz Home 1

 

BLOCK C2 - Đang Thi Công Sàn 20