• Tiến Độ XD Topaz Home

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME QUẬN 12 NGÀY 25.06.2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME QUẬN 12 NGÀY 25.06.2018


Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách cập nhật tiến độ mới nhất của dự án Topaz Home quận 12 ngày 25.06.2018.

Theo đó, tất cả các Block đang giữ tiến độ tốt.

Block A1 và Block A2 đang hoàn thiện bên ngoài


Block A1 - Topaz Home quận 12Block A2 - Topaz Home quận 12
 

Block A3 đang trong giai đoạn xây tô


Block A3 - Topaz Home quận 12
 

Block A4 đang hoàn thiện phần xây


Block A4
 

Block B1 đang hoàn thiện phần xây


Block B1
 

Block B2 đang hoàn thiện bên ngoài


Block B2 dự án Topaz Home 1

Block C1 và Block C2 đang hoàn thiện phần xây


Block C dự án Topaz Home 1