• Tiến Độ XD Topaz Elite

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2


Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của 2 khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 được cập nhật ngày 14/06/2018.


Hiện

+ Khu căn hộ Phoenix 1 A đang thi công sàn 12


+ Khu căn hộ Phoenix 1 B đang dựng cột vách thi công sàn 15Khu căn hộ Phoenix 1 A và Phoenix 1 B

+Khu căn hộ Phoenix 2 đang dựng cột vách để thi công sàn 04Khu căn hộ Phoenix 2
 

Tiến độ xây dựng tại dự án đang được đảm bảo tốt, quý khách hàng có thể tham khảo tại

Website: http://www.vanthailand.com.vn/ 

Hoặc liên hệ SĐT: 028 5405 2589 để được cung cấp thêm thông tin.