• Tiến Độ XD Topaz Home

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TẤT CẢ CÁC BLOCK DỰ ÁN TOPAZ HOME QUẬN 12

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TẤT CẢ CÁC BLOCK DỰ ÁN TOPAZ HOME NGÀY 31/05/2017Vạn Thái Land gửi đến quý khách hàng tiến độ của tất cả các Block thuộc dự án Topaz Home được cập nhật ngày 31/05/2017.

Hiện tại, tiến độ đang được đảm bảo rất tốt.

Block A1 đã xong sàn tầng 7 và hiện đang lên sàn tầng 8

Block A2 chuẩn bị lên sàn tầng 6
Block A3 đang trong quá trình lên sàn tầng 4
Block A4 chuẩn bị lên sàn tầng 5
Block B1 chuẩn bị lên sàn tầng 5
Block B2 chuẩn bị lên sàn tầng 6
Hai Block C1 và C2 hiện đang đổ sàn tầng 1 hình ảnh sẽ được cập nhật sau.