• Tiến Độ XD Topaz Home

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 1 NGÀY 13.01.2018

TIẾN ĐỘ TOPAZ HOME 1 NGÀY 13.01.2018

Chủ đầu tư xin gửi đến quý vị khách hàng tiến độ dự án Topaz Home 1, được cập nhật vào ngày 13.01.2018. Theo đó, dự án hiện tại đang giữ tiến độ tốt. Một số Block đã bắt đầu phần hoàn thiện căn hộ. Với tiến độ hiện tại, Topaz Home 1 sẽ được bàn giao đến các cư dân đúng hạn.

Block A1 và Block A2 đang trong quá trình hoàn thiện căn hộ


 
Block A3 đang dựng cột vách để thi công tầng 18

 

 
Block A4 đang dựng cột vách thi công tầng 16
 

 
Block B1 đang dựng cột vách thi công tầng 16

 

Block C1 hoàn thành tầng 18 đang dựng cột vách thi công tầng 19
 

Block C2 đã hoàn thiện tầng 18 đang dựng cột vách thi công tầng 19