• Tiến Độ XD Topaz Home

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME NGÀY 17/11/2017

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng dự án Topaz Home quận 12 ngày 17/11/2017. Hiện tại, các Block tại dự án đều đang giữ tiến độ rất tốt, đảm bảo chất lượng thi công.
Tien do Topaz Home
A1 - đang cất nóc
Tien do Topaz Home
A2- đang đổ bê tông sàn 19 chuẩn bị lên sàn 20
A2 - đang đổ bê tông sàn 19 chuẩn bị lên sàn 20
Tien do Topaz Home

A3 - đang thi công sàn 14 chuẩn bị lên sàn 15
Tien do Topaz Home

A4 - đang thi công sàn 12 chuẩn bị lên 14
Tien do Topaz Home

B1 - chuẩn bị lên sàn 12
Tien do Topaz Home
B2 - đã thi công xong sàn 18; đang thi công sàn 19
Tien do Topaz Home

C1 - đã xong sàn 12 đang thi công sàn 14
Tien do Topaz Home
C2 - đã xong sàn 12 đang thi công sàn 14