• Tiến Độ XD Topaz Elite
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 1 DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 17/07/2018

17-07-2018 10:25:10

Vạn Thái Land xin gửi đến quý cư dân Khu căn hộ Phoenix 1 dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 17/07/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ DRAGON DỰ ÁN TOPAZ ELITE

04-07-2018 11:23:27

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon dự án Topaz Elite ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2

14-06-2018 10:31:18

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của 2 khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 được cập nhật ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2 NGÀY 5.5.2018

05-05-2018 08:37:37

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách tiến độ xây dựng hai khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 dự án Topaz Elite được cập...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 2 VÀ DRAGON 2 DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 06/04/2018

07-04-2018 05:56:18

Chủ đầu tư Vạn Thái Land xin gửi đến quý cư dân của dự án Topaz Elite tiến độ xây dựng của hai khu căn hộ Phoenix 2...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 NGÀY 27/03/18

27-03-2018 08:08:04

Chủ đầu tư xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Phoenix 1 mới nhất được cập nhật vào ngày 27/03/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 1 - TOPAZ ELITE NGÀY 1/11

01-11-2017 04:08:28

Khu căn hộ Phoenix 1 – Topaz Elite chính thức công bố ngày 15/7 đến nay chỉ gần 4 tháng tiến độ Phoenix 1 hiện tại...