• Tiến Độ XD Topaz Home

TOPAZ HOME CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TẤT CẢ CÁC BLOCK NGÀY 6/7/2017

TOPAZ HOME CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TẤT CẢ CÁC BLOCK NGÀY 6/7/2017


Vạn Thái Land tiếp tục cập nhật tiến độ dự án Topaz Home đến với quý khách hàng.

Hiện tại, tiến độ tất cả các Block đang rất tốt theo đó:

Block A1 - Đang dựng cột vách chuẩn bị lên tầng 10
Block A2 - Đang thi công tầng 8 chuẩn bị lên tầng 9
Block A3 – Chuẩn bị lên tầng 6
Block A4 – Chuẩn bị lên tầng 6
Block B1 – Đang thi công tầng 6
Block B2 – Đang thi công sàn tầng 8
Block C1 – Đang dựng cột vách lên sàn tầng 3

Block C2 - Đang dựng cột vách chuẩn bị lên sàn 4