• Vị trí đang tuyển
VẠN THÁI LAND: TUYỂN GẤP 10 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

17-04-2018 11:31:36

Nhằm đảm bảo nhân lực và mở rộng thị trường cho các dự án tiếp theo, Vạn Thái Land cần tuyển gấp 10 chuyên viên Kinh...