• Tiến Độ XD Topaz Home 2
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 NGÀY 22/05/2020

25-05-2020 12:18:04

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án được cập nhật mới nhất vào ngày 22/05/2020 theo đó, tiến độ dự...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9

27-03-2020 08:40:55

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của dự án được cập nhật ngày 27/03/2020.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 -03/03/2020

04-03-2020 07:50:31

Topaz Home 2 xin gửi đến quý cư dân, quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất ngày 03/03/2020.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TOPAZ HOME 2 – CHÚC MỪNG BLOCK B1, B2 ĐÃ CẤT NÓC

18-12-2019 08:49:27

Sau quá trình tích cực xây dựng Block B1, B2 dự án Topaz Home 2 đã chính thức cất nóc. Xin chúc mừng quý cư dân tại 2...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 26/10/2019

26-10-2019 08:38:39

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng của dự án mới nhất.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TOPAZ HOME 2 NGÀY 16/09/2019

16-09-2019 10:29:23

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ của dự án mới nhất được cập nhật ngày 16/09/2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 16/08/2019

27-08-2019 05:14:40

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ của dự án mới nhất được cập nhật ngày 16/08/2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 23.05.2019

24-05-2019 05:06:32

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án vào ngày 23.05.2019. Theo đó:
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 21/03/2019

21-03-2019 08:22:37

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng mới nhất của dự án được cập nhật vào sáng nay, ngày 21/03/2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 - BLOCK B3

25-01-2019 08:27:56

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng Block B3 dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 NGÀY 10/12/2018

11-12-2018 07:34:04

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật vào ngày 10/12/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 NGÀY 11/08/2020

11-08-2020 18:11:50

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất tại dự án.