• Tiến Độ XD Topaz Elite
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ ELITE 16.05.2020

19-05-2020 11:26:51

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật mới nhất vào ngày 16/05/2020.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TOPAZ ELITE NGÀY 06/04/2020

06-04-2020 04:26:39

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng Topaz Elite được cập nhật ngày 06/04/2020.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 07.01.2020

08-01-2020 08:15:11

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 07/01/2020. Theo đó tiến độ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 09/10/2019

11-10-2019 09:59:17

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 09/10/2019
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 2 - 16/08/2019

27-08-2019 05:08:17

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ của khu căn hộ Phoenix 2 được cập nhật vào ngày 16.08.2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 03/05/2019

03-05-2019 09:50:58

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 03/05/2019:
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ ELITE TỪ NGÀY 26/02 – 18/03/2019

20-03-2019 08:58:41

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ các khu căn hộ tại dự án Topaz Elite được cập nhật từ ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ DRAGON - TOPAZ ELITE NGÀY 21.1.2019

28-01-2019 09:34:33

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon, dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 3.1.2019

04-01-2019 08:44:42

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án Topaz Elite mới nhất được cập nhật ngày 3.1.2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 29/11/2018

30-11-2018 04:35:32

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 29/11/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 31/10/2018

31-10-2018 08:24:08

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 31/10/2018 theo đó:
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 20/09/2018

20-09-2018 04:04:43

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ mới nhất dự án Topaz Elite ngày 20/09/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 09/09/2018

10-09-2018 09:45:52

Vạn Thái Land gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của dự án Topaz Elite được cập nhật vào ngày 09/09/2018. Theo...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TOPAZ ELITE NGÀY 4/8/2018

13-08-2018 05:33:13

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án Topaz Elite ngày 4 tháng 8 năm 2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ DRAGON NGÀY 24/07

24-07-2018 04:13:31

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon dự án Topaz Elite được cập nhật ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHOENIX 1 DỰ ÁN TOPAZ ELITE NGÀY 17/07/2018

17-07-2018 10:25:10

Vạn Thái Land xin gửi đến quý cư dân Khu căn hộ Phoenix 1 dự án Topaz Elite được cập nhật ngày 17/07/2018.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ DRAGON DỰ ÁN TOPAZ ELITE

04-07-2018 11:23:27

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng khu căn hộ Dragon dự án Topaz Elite ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ KHU CĂN HỘ PHOENIX 1 VÀ PHOENIX 2

14-06-2018 10:31:18

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng của 2 khu căn hộ Phoenix 1 và Phoenix 2 được cập nhật ngày...