• Tiến Độ XD Topaz Home 2

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 26/10/2019

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 26/10/2019


Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ xây dựng của dự án mới nhất.

Theo đó:

B1. Đang dựng cột vách thi công sàn 16


 

B2. Đang dựng cột vách thi công sàn 15


 

B3. Chuẩn bị thi công sàn 11


 

A1. Đang dựng cột vách thi công sàn 10


 

A2. Đang dựng cột vách thi công sàn 10


 

A3. Đang dựng cột vách thi công sàn 09


 

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận CSKH theo số: 028.3938.2998.