• Tiến Độ XD Topaz Home 2
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 23.05.2019

24-05-2019 05:06:32

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng cập nhật tiến độ dự án vào ngày 23.05.2019. Theo đó:
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 NGÀY 21/03/2019

21-03-2019 08:22:37

Topaz Home 2 xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng mới nhất của dự án được cập nhật vào sáng nay, ngày 21/03/2019.
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 - BLOCK B3

25-01-2019 08:27:56

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng Block B3 dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật ngày...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TOPAZ HOME 2 QUẬN 9 NGÀY 10/12/2018

11-12-2018 07:34:04

Vạn Thái Land xin gửi đến quý khách hàng tiến độ xây dựng dự án Topaz Home 2 quận 9 được cập nhật vào ngày 10/12/2018.